Ana içeriğe atla

AKP’den yasa teklifi: Tarım, gıda ve ormanlar nasıl etkilenecek?

AKP tarafından verilen gıda, tarım ve ormanlara ilişkin torba yasa teklifi, komisyondan geçti. Ancak teklif her üç alanda çalışan uzman, akademisyen ve meslek odalarınca eleştiriliyor.Türkiye'de gıda, orman ve tarım alanlarına yönelik düzenlemeler içeren yeni torba yasa teklifi geçen hafta Meclis Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndan geçti. AKP tarafından verilen teklif, önümüzdeki dönemde Meclis gündemine getirilecek.
Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, gıdalara yönelik koruyucu önlemler içermesi olumlu karşılanıyor. Bununla birlikte meslek örgütleri ve konunun uzmanları, üç farklı alanla ilgili yapılacak düzenlemelerin aynı torbaya konmasını yanlış olduğunu savunuyor. Teklifin genel itibariyle eksik, bazı maddelerin ise anayasaya ve düşünce özgürlüğüne aykırı olduğunu savunuyor.
Peki yasa teklifi hangi maddeleri içeriyor, bu maddeler ne yönde eleştiriliyor? DW Türkçe konunun uzmanlarıyla konuştu.
Teklif, gıdada sahteciliğe yönelik cezaların artırılmasının yanı sıra, yanıltıcı beslenme tavsiyelerinde bulunanlara cezalar öngörüyor.
Gıda bilim kurulu karar verecek
Düzenleme yasalaşırsa, bir gıda bilim kurulu oluşturulacak. Kurulun onaylamadığı açıklamaların yer aldığı yayınlar, gerçeğe aykırı kabul edilecek. Bu yayınlara 50 bin liraya kadar para cezası verilecek. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yasasına eklenen madde ile de idari yaptırım uygulanacak.
Ancak bir yandan sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve hekimlerin açıklamalarının sansüre uğrayacağı, cezalandırılacağı endişesi hakim.
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez
DW Türkçe’ye konuşan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, gıdada hile, taklit ve gıdaların içine farklı madde karıştırılması konusunda düzenlemelere ve para cezalarına olumlu baktıklarını belirtiyor. Suiçmez, bununla birlikte düzenlemede gri alanların da olduğu görüşünde.
"Yanıltıcı yayın kavramında sınır net çizilmemiş"
Suiçmez "Yanıltıcı yayın tanımı ve kavramları ortaya konulmamış, sınırları açık çizilmemiş. Biz bunların ucu açık olmaması gerektiğini savunduk. Çünkü yanıltıcı yayınları kamu da yapabiliyor. Örneğin ülkemizde Çernobil termik santralinden sonra çay içen bakanları gördük. Peki kamunun yanlış yayınlarını kim düzeltecek" eleştirisini yöneltiyor.
Suiçmez'e göre, herhangi bir yayının veya açıklamanın yanıltıcı olduğuna kim ya da kimlerin, hangi bilimsel ölçütlere göre karar vereceğinin maddede açıkça belirtilmesi şart.
Gıda bilim kurulunun, üniversiteler, meslek odaları, ilgili tüm kesimlerin eşit oy dağılımıyla yer aldığı bir kurul olması gerektiğine dikkat çeken TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı, „Önemli olan bilimsel gerçeklerin kamuoyuna doğru bir şekilde açıklanması" diyor.
Halk sağlığı uzmanı Dr. Ahmet Soysal
Halk sağlığı uzmanı Dr. Ahmet Soysal
"Sansüre yol açabilir"
Ancak Türk Tabipleri Birliği’nden halk sağlığı uzmanı Dr. Ahmet Soysal, hükümetin yasa teklifini meslek odaları başta olmak üzere hiç kimseye danışmadan, tam da herkesin dikkatinin pandemi üzerinde olduğu sırada Meclis gündemine getirdiğini öne sürüyor.
DW Türkçe’ye konuşan Soysal’ın da bu nedenle oluşturulacak bilim kurulu ile ilgili çekinceleri bulunuyor:
"Bu bilim kurulu özellikle basın ve televizyonlarda verilecek gıda ile ilgili bilgilerin doğru olup olmadığını denetleyecek. Doğru olmayan bilgiler için RTÜK kanununa eklenen bir madde ile beş güne kadar kapatma cezası verilebilecek. Bu, kesinlikle doğru bilgiler veren televizyon kanallarının kapatılmasına kadar bir sansürün, ek bir sansürün gelişine kadar yorumlanabilir” yorumunu yapıyor.
Türkiye’de gıda güvenliği alanındaki sorunların bir torba yasayla çözülebilecek boyuttan çok daha büyük olduğuna dikkat çeken Soysal, çözümün Türk Tabipleri Birliği, TMMOB başta olmak üzere konuyla ilgili tüm tarafların tartışarak olgunlaştıracağı bir yasa teklifiyle mümkün olabileceğini savunuyor.
"Gıdada bilgi kirliliği azalacak"
Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Kemal Zeki Taydaş ise teklifi insan sağlığı ile oynayanlara caydırıcı cezalar verilmesini öngörmesi bakımından olumlu buluyor.
Meclisteki görüşmelerde de Canan Karatay’ın kelle paça çorbası içmenin Covid-19’a karşı koruyacağına ilişkin açıklamaları Tarım Komisyon Başkanı AKP’li Yunus Kılıç tarafından yanıltıcı beyana örnek olarak gösterildi.
DW Türkçe'ye konuşan Taydaş, düzenlemenin gıda güvenliğini yükselteceğini ve gıdada bilgi kirliliğini azaltacağı görüşünde.
Taydaş "Bu konuyla ilgili herhangi bir eğitim almamış insanların, isimlerinin başlarında pek çok akademik unvan olmakla beraber, sosyal medyada ve diğer tüm ana akım yayın kanallarında gıda ile ilgili bilimsel temellerden uzak konuları gündeme getirerek insanları yanılttıkları, insanların tüketim alışkanlıklarını olumsuz şekilde etkiledikleri hepimiz tarafından bilinen bir gerçek” diyor.
"Tarımda asıl sorunu çözmüyor"
Yasa teklifi tarım alanlarıyla ilgili düzenlemeleri de kapsıyor. Teklife göre verimli tarım arazilerine kurulan ve yasal olmayan hobi bahçeleri ile ilgili yıkım söz konusu olabilir.
DW Türkçe’ye konuşan tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım, hobi bahçeciliğine ve kent tarımına karşı olmadığını ancak bahçelerin verimli tarım arazilerine kurulmasının doğru olmadığını söylüyor. Düzenlemeyi bu anlamda olumlu bulan Yıldırım, diğer yandan yasa teklifini, şimdiye dek çıkarılan yasaların uygulanmamasının itirafı olarak görüyor.
Yıldırım'a göre, Türkiye’de 2005’te kabul edilen Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Yasası ve 2014’te bu yasayı değiştiren kanun uygulansaydı, tarım topraklarının amaç dışı kullanılması belli oranda da olsa önlenebilecekti.
"3.5 milyon hektar tarım arazisi kaybedildi"
Yıldırım, yasalar uygulanmadığı için enerji tesisleri, otoyol, köprü ve diğer altyapı yatırımları için verilen acele kamulaştırma kararlarıyla zeytin başta olmak üzere milyonlarca ağacın kesildiğini hatırlatıyor.
Tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım
Tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım
Teklifte buna yönelik bir madde yer almadığını belirten Yıldırım, “Tarım arazileri, turizme, enerjiye, madenciliğe açılıyor. Koruma altında olan Eskişehir Alpu ovasına ve Kırklareli ovasına termik santral projesi getirildi. Türkiye’de 1990’da 27 milyon 800 hektar olan tarım arazileri şimdi 23 milyon hektara düştü. AKP döneminde 3.5 milyon hektarlık araziyi kaybettik. Şimdi bunu sadece hobi bahçeleriyle sınırlandırmak yanlış“ diyor.
Yıldırım, verimli tarım arazilerine kurulu olan ve İmar Barışı yoluyla yasal statü kazandırılan hobi bahçeleri olduğunu da belirtiyor.
"Orman alanları daralacak"
Teklifte yer alan orman alanlarına ilişkin düzenlemeler de akademisyenlerce  eleştiriliyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesinden Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Doç. Dr. Cihan Erdönmez ile Bartın Üniversitesi Orman Fakültesinden Prof. Dr. Erdoğan Atmış ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesinden Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, konuyla ilgili hazırladıkları inceleme raporunu Meclis komisyonuna gönderdi.
Prof. Tolunay’ın DW Türkçe ile paylaştığı raporda, teklifte yer alan ve Orman Kanunu’nda değişiklik öngören bazı maddelerin Anayasa’ya aykırı olduğuna dikkat çekiyor.
Prof. Dr. Doğanay Tolunay
Prof. Dr. Doğanay Tolunay
Düzenlemeyle orman tanımının değişeceğine işaret eden akademisyenler “Teklifin kanunlaşmasıyla sahipli arazilerde her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler artık orman sayılmayacak. Üzerinde ağaç bulunan bir alanın orman olup olmaması mülkiyete bağlı değildir. Ülkemizde şahıslara ait 10 bin 140 hektar, kamu tüzel kişilerine ait 7 bin 959 hektar orman var. Anayasanın 169. maddesine göre devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri almak zorunda” diyor.
Akademisyenler, teklif yasalaştığı takdirde Türkiye’de orman alanlarının daralacağını savunuyor.
Tesis kurulması izin
Teklife göre, bozuk orman alanlarında odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla tesis kurulabilmesine de izin verilecek.
Raporda, bu madde de sorunlu bulunuyor. Bozuk olarak nitelendirilen orman alanlarının ekosistem için önemli olduğunu vurgulayan akademisyenler, önerilen değişikliklerle orman alanlarının işletmelere açılacağını, bu tesislerin kurulmasında kamu yararı olup olmadığının da tartışmalı olduğunu vurguluyor.
Söz konusu maddenin bu nedenle Anayasa’ya aykırı olduğunu savunan akademisyenler, teklifte yer alan ifadenin orman alanlarında her türlü kimyasal üretim tesisinin kurulmasına olanak tanıyacak kadar geniş kapsamlı olduğuna dikkat çekiyor.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

IMF Karşıtı Annenin IMF Uzmanı Kızı

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyeliğine seçilen Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı ve IMF eski ekonomisti Doç. Dr. Selin Sayek Böke , üniversitede iktisat eğitimi alma kararının hayatının en güzel hatası olduğunu söylüyor. Anne Selin Sayek Böke ile ekonomist Selin Sayek Böke arasındaki dengeyi annesinden ilham alarak koruduğunu vurgulayan Böke, "CHP'de herkesin daha mutlu, refah içinde yaşayabileceği ekonomik ortamı sağlayacak politikalar üretilmesine katkıda bulunarak bunları somutlaştırmaya katkıda bulunacağım" diyor. Dünya Bankası ve IMF kariyerine sahip, güleryüzlü ve sıkı bir makro iktisatçı olarak bilinen Selin Sayek Böke ile CHP Parti Meclisi üyeliğinden annesi Türk Tabipler Birliği eski Başkanı Füsun Sayek ile olan ilişkisine kadar birçok konuyu masaya yatırdık. Böke, 11 yaşındayken kardeşi ile 'gazetecilik oyunu' oynadıklarını, hazırladıkları gazeteye ekonomi yazılarını yazdığını paylaşıyor. Kendisini ekonomi alanına yönle

İran, Sıtkı Ayan’dan sorulur

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ikinci telefon görüşmesinde adı geçen işadamı Sıtkı Ayan, özellikle AKP döneminde parlayan isimlerin başında geliyor. WikiLeaks belgelerinde de adı geçen Sıtkı Ayan’ın ismi İran ile yapılan ticari anlaşmalar ve yüksek devlet teşvikleriyle anılıyor.   Sivas’ın Gölova beldesinde doğup büyüyen Sıtkı Ayan, İstanbul İmam Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. Mesleğini icra yerine petrol işine girdi. Ayan’ın, İran ve Sudan’da petrol ve doğalgaz sahalarıyla ilgili yatırımları bulunuyor. WikiLeaks belgelerine göre ABD Ankara Büyükelçiliği’nden gönderilen kripto, Başbakan Erdoğan’ın İran’daki etkinliğini ve ilişkisini ortaya koyuyordu. ABD elçiliğinin belgesinde, 22 Şubat’ta Türk gazetelerinde İran ile Türkiye arasında müşterek bir yatırım projesi imzalandığı ve buna göre kurulacak olan yeni bir doğalgaz boru hattının, İran gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacağı belirtiliy

Panama Belgeleri: Hayyam Bey'in cenneti

Panama belgelerine göre Hayyam Garipoğlu, Sümerbank’a el konulmadan önce Niue’de bir şirket kurdu. Yaptığı açıklamada “Niue’nun adını bile duymadım” dedi. Panama belgelerinde, Türkiye tarihinin en büyük banka batırma olayına imzasını atan Hayyam Garipoğlu’nun da dört off-shore şirketi ile yer aldığı ortaya çıktı. Belgelere göre Garipoğlu’nun, Sümerbank davasında adı geçen Olsten Marketing Co Ltd’nin yanı sıra üç ayrı off-shore şirketi daha var. Bu şirketlerden biri Olsten Marketing’in kapatılmasından hemen sonra kurulan Niue merkezli Unitrade International Ltd olsa da Garipoğlu, Niue’nun neresi olduğunu dahi bilmediğini ifade ederek bu şirketin kendisine ait olduğunu yalanladı. Olsten, Mossfon müşterisi Sümerbank ile ilgili dava dosyasına göre Garipoğlu, Sümerbank’a el konulmadan bir gün önce, kendisine ait olan Romania International Bank’a 8 milyon dolar transfer etti, buradan da yine kendi paravan şirketi Olsten Marketing’in hesabına aktardı. Panama belgelerine göre

#ParadisePapers: Off-shore biraderler

Berat ve Serhat Albayrak’ın Çalık Holding’de yönetici olduğu dönemde holdinge bağlı çok sayıda off-shore şirketi kurulmuş. Serhat Albayrak bu şirketlerden birinin bizzat direktörü. Dünyanın dört bir yanından çok sayıda politikacı ve iş insanının off-shore bağlantılarını ortaya çıkaran Paradise Papers’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’ın da ismi geçiyor. Serhat Albayrak, belgelere göre Malta’da bir off-shore şirketle bağlantılı görünüyor. Frocks International Trading Ltd adlı şirkette Albayrak’ın yanı sıra Çalık Holding çalışanları Mehmet Gökdemir, Murat Tarı ve Şafak Karaaslan şirket yetkilileri arasında bulunuyor. Murat Tarı 2000-2005 yılları arasında Çalık Holding’de genel müdür olarak görev yaptı. Mehmet Gökdemir Çalık Holding’e bağlı GAP Tekstil yönetim kurulu üyesi, Şafak Karaaslan Çalık Holding’in dış ilişkiler sorumlusu. Serhat Albayrak da söz konusu dönemde Çalık Holding genel müdürlüğünü yürütüyordu.