Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Kasım, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

THE IMPLANT FILES - İMPLANT DOSYALARI

#TheImplantFiles Tıbbi cihazda kâr hırsı ve gevşek düzenlemelerin bilançosu: 10 yılda 83 bin ölüm, 1.7 milyon hasarlı hasta Tıbbi cihazlar son 10 yılda 1.7 milyon hasar, 83 bin ölüme yol açtı. Bu cihazların hepsi için düzenleyici kurumlar ve hükümetler hastalara güvence vermişti. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) yeni araştırması tıbbi cihazlar sektöründeki ihmalkârlığın dünya genelinde ciddi problemlere yol açtığını gözler önüne seriyor. ICIJ’in 36 ülkeden 250’den fazla muhabirin iş birliğiyle gerçekleştirdiği İmplant Dosyaları araştırmasına göre milyarlarca insanın hayatına dokunan tıbbi cihaz endüstrisi hayat kurtardığı gibi kâr hırsı nedeniyle milyonlarca hastayı da ciddi hasar riskiyle karşı karşıya bırakıyor.  Tıbbi cihazlar dünya genelinde uygulandığı hastalara zarar veriyor. ICIJ’in yeni küresel araştırması hükümetlerin cihazların güvenilirliğini sağlama konusunda başarısız olduğunu gösterdi. Araştırma, gevşek

Türkiye Brexit'e hazır mı?

Brexit süreci, Türkiye için de belirsizliklerle dolu bir dönemin kapılarını araladı. Ticari ilişkiler ve Ankara Anlaşması hem İngiltere’nin AB ile hem de Türkiye’nin İngiltere ile müzakerelerine bağlı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May, Mayıs ayında Londra'da bir araya gelmişlerdi. Pelin Ünker / İstanbul © Deutsche Welle Türkçe İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci (Brexit) tartışmalar eşliğinde devam ederken, Türkiye için de belirsizliklerle dolu yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Londra ve Brüksel, yıllar süren pazarlıkların ardından geçen hafta taslak bir metin üzerinde anlaşmıştı. Ancak 585 sayfalık taslakta halen netlik kazanmayan konuların olması tartışmalara yol açtı. Örneğin Brexit’in gerçekleşeceği 29 Mart 2019’dan sonra İngiltere ve AB arasındaki ticaretin nasıl devam edeceği ile ilgili bir madde taslakta yer almıyor. Brexit sonrasında İngiltere-AB ilişkilerinin nasıl olacağını anlatan siyasi bildiri de anla

EYT için kapılar tamamen kapandı mı?

"Emeklilikte Yaşa Takılan" (EYT) üç milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemenin bu hafta TBMM'de ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya sıcak bakmadığı biliniyor. MHP'nin takınacağı tavır kritik önemde.   Pelin Ünker   / İstanbul  © Deutsche Welle Türkçe   Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sayısı 3 milyonu aşıyor. Bunlardan biri de Serpil Hanım. 49 yaşındaki insan kaynakları müdürü 1994'te sigortalı olmuş, 24 yıldır çalışıyor. Emekli olmasına iki yıl var. "Yine şartlar değişmezse” diye serzenişte bulunuyor... "İşe girdiğimde 20 yıl ve 5 bin iş günü isteniyordu emeklilik için. Verilmiş haklarım geri alındı. 42 yaşında emekli olacakken şimdi 51 yaşında olacağım. Prim günümü önce 5 binden 5 bin 100 güne çıkardılar. Sonra 5 bin 400 oldu, ardından 5 bin 720 gün oldu. 51 yaşıma gelene dek primim yine artmazsa iki yıla emekli olacağım” diyor Serpil Hanım. En büyük kaygısı ise işsiz kalmak. "Ben şi

Röportaj/NewslabTurkey: Gazeteciler alanlarında uzmanlaşmalı mı?

T ü rkiye ’ deki muhabirlik deneyimleri daha  ç ok “ haber nerdeyse oraya gitmek”   prati ğ inde  ş ekilleniyor. Anbean de ğ i ş en  ü lke g ü ndemi bir konuda uzmanla ş maya zaman tan ı mazken, alan ı nda uzmanla ş an gazeteciler bunu nas ı l ba ş arabilmi ş ler? Belirli bir alanda uzmanla ş man ı n muhabir açısından artıları eksileri  neler? Mevcut  ü lke  ş artlar ı , muhabirleri i ç erik  ü retmede nas ı l etkiliyor? @NewsLabTurkey / @filizgazi  Kentle ilgili haberlerde ad ı n ı  s ı k ç a duydu ğ umuz  R ı fat Do ğ an  ve sızıntı gazeteciliği kategorisindeki  haberiyle U ğ ur Mumcu Ara ş t ı rmac ı  Gazetecilik  Ö d ü l ü  sahibi ekonomi muhabiri   Pelin  Ü nker ’ le konu ş tuk. Türkiye’de kentle ilgili haberler mevcut siyasal ve ekonomik yapı gereği aktivizmle ilişkili. Bundan kaynaklı, muhabir ile aktivist arasındaki iletişimin süreklilik arz etmesi gerekiyor. Peki Rıfat Doğan, kendisini aktivist gruplardan ayırıyor mu? “Ay ı rmak zorunday ı m. Bunu yapmad ığ