Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Eylül, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Büyümenin makyajı akıyor

TÜİK’e göre Türkiye, Asya ülkeleri gibi hızlı büyüyen, yüksek yatırım ve tasarruf sahibi bir ülke. Ancak bu sadece kâğıt üzerinde! Pazartesi günü yayımlanan resmi verilere göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde  yüzde 5.1 büyüdü. Büyümeye en büyük katkı ise yatırımlardan geldi. Veriler piyasalar tarafından olumlu karşılansa da milli gelirin alt bileşenlerine bakıldığında yamalar ortaya çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre y atırımlar yüzde 5.1’lik büyümeye 2.9 puan katkı yaptı. Bu kalemi 1.9 puanla hanehalkı tüketimi ve 1.7 puanla net ihracat izledi. Diğer yandan devletin tüketim harcaması 0.6, stok değişimleri büyümeyi 0.8 puan aşağı çekti. ‘-mış gibi dönemi’ TÜİK, hesaplama yöntemini Aralık 2016’da değiştirmişti. Kurum, yeni yöntemin Eurostat kurallarıyla uyumlu olduğunu söylese de bu tarih itibarıyla ‘–mış gibi dönemi’ne geçildi. Yeni hesaplama yöntemiyle yatırımlar daha yüksekmiş, milli gelir daha fazlaymış, kişi başına daha zenginmiş gibi